You are about to register for the PolakVanBekkum email newsletter! We are happy with that! We use our newsletter to inform you about our work (and presentations/exhibitions/screenings) on an irregular basis.

U staat op het punt zich in te schrijven voor de email-nieuwsbrief van PolakVanBekkum! Daar zijn we blij mee! Wij gebruiken onze nieuwsbrief om u op onregelmatige basis over ons werk (en presentaties/exposities/vertoningen) bij te praten.
* indicates required

By checking the box below you agree to receive our email news letters on an irregular basis, but usually not more then 6 times a year. -------------- Door de het vakje hieronder aan te vinken geeft u aan dat u op onregelmatige basis, maar gewoonlijk niet vaker van zes keer per jaar, onze email nieuwsbrief wilt ontvangen.

Email Marketing Powered by Mailchimp